سامان کاشی یکی از بزرگترین تولید کننده کاشی و سرامیک ایران به دلیل مشکلات مالی و رکود بازار مسکن با 270 کارگر نیمه تعطیل شد.