معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۸۰درصدی برخی از پروژه‌های مسکن مهر تأکید کرد که دولت پولی ندارد تا برای مسکن مهر هزینه کند.
سه شنبه, 18 آبان, 1395 - 11:33
 دولت برای مسکن مهر هیچ پولی ندارد
به گزارش عمارنامه،محسن نریمان در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با اشاره به ضرورت نقد عملکرد‌ها از سوی رسانه‌، اظهار کرد: اگر انتقاد رسانه‌ها از جمله تسنیم نباشد کشور هیچ پیشرفتی نخواهد داشت.
وی افزود: نقد کارشناسانه یکی از ابزار مؤثر در مدیریت کارآمد است.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت مسکن مهر با یادآوری ضرورت واریز آورده از سوی متقاضیان مسکن مهر تصریح کرد: با وجود آنکه پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر پردیس حدود 80 درصد است اما واریزی مردم زیر 65 درصد است.
وی تأکید کرد: دولت پولی ندارد که برای مسکن مهر هزینه کند بنابراین برای تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر مردم باید آورده خود را هرچه سریعتر واریز کنند.