علیرضا زاهدیان، قائم‌مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن عنوان کرد: تا صبح جمعه 2/46 درصد مردم ایران شامل 11 میلیون و 800 هزار خانوار و 39 میلیون و 400 هزار نفر جمعیت در سرشماری حضوری نفوس و مسکن ثبت اطلاعات شده‌اند. / خبرگزاری صداوسیما