مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی از اجرای هفت مدل تامین مسکن در بافت‌های فرسوده با مشارکت دولت، بخش خصوصی و مردم خبر داد و گفت: سیاست دولت در اجرای انواع مدل‌های تامین مسکن حداقل دخالت در بازار است.
محمدسعید ایزدی، با بیان این که برای تامین مسکن متقاضیان از طریق بهسازی شهری ۷ مدل را پیشنهاد داده‌ایم، اظهار داشت: در اجرای این ۷ مدل تمام تلاش دولت این است که به سمت حداقل دخالت در بازار برود.
او ادامه داد: اولین مدل، خود مالکی است که در این روش دولت از طریق فراهم کردن شرایط و تسهیلات برای مردم و ساکنان بافت فرسوده برای ساخت و ساز مشارکت می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: دومین مدل تامین مسکن در بافت‌های فرسوده، مشارکت در ساخت و ساز است که در این مدل دولت اراضی املاک را در اختیار مردم قرار داده و در فرایند طراحی و صدور مجوز ساخت اقدامات حمایتی انجام می‌دهد و انبوه‌سازان نقش ساخت و سازی را بر عهده می‌گیرند.
ایزدی با بیان این که مدل سوم تامین مسکن، مدل توسعه‌گر است، گفت: دولت تاکید بیشتری روی مدل توسعه‌گر دارد و در این مدل تنها تسهیلات و امکانات در اختیار متقاضیان قرار می دهیم و مشارکتی با توسعه گر نخواهیم داشت.
او با بیان اینکه چهارمین مدل تامین مسکن، تقویت نهادهای خیریه و نیکوکار است، ادامه داد: پنجمین مدل تامین مسکن از طریق بهسازی شهری، تقویت تعاونی خودیار محلی است که در این مدل دولت از طریق ترغیب و تشویق تعاونی‌هایی که در محل فعال هستند می تواند پروژه‌های ساخت و ساز را فعال کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به ايلنا گفت: در مدل تنظیم مجدد زمین، اهالی محله نقش محوری ایفا می کنند و تامین منابع از محل تبصره دو شیوه‌های تامین منابع مالی از دیگر مدل‌های تامین مسکن متقاضیان در بافت های فرسوده است.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی تاکید کرد: به‌طور قطع در بین این مدل‌ها، مدل‌هایی که حداکثر سهم حضور با بخش خصوصی و مردم است، برای ارائه مشوق‌ها در اولویت دولت قرار می‌گیرد.