قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن: تا صبح امروز 46.2 درصد مردم ایران سرشماری قطعی شده اند
46.2 درصد مردم ایران سرشماری شده اندعلیرضا زاهدیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تاکنون 11میلیون و 800 هزار خانوار 39 میلیون و 400 هزار نفر جمعیت در سرشماری حضوری نفوس و مسکن ثبت اطلاعات شده اند.
وی با بیان اینکه بیش از 6 درصد خانوارهایی که ماموران آمارگیر به آنها مراجعه کرده اند ، غایب بوده اند، افزود: از این خانوارها می خواهیم با مراجعه به سامانه سرشماری یا تلفنی که مامور آمارگیر بر درب منزل آنها نصب کرده است ؛ تماس بگیرند و اطلاعات خود را وارد کنند.
زاهدیان گفت: تاکنون 74 هزار خانوار غایب از طریق سامانه سرشماری ثبت کرده اند.
قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن از مردم ایران خواست با در دست داشتن کد ملی اعضای خانوار و کد پستی محل مسکونی ، ماموران آمارگیر را در ثبت اطلاعات همراهی کنند.