این هفته ایرانشهری ها به سبک زندگی ؛ که شاخه ای از مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن است می پردازند.به گزارش جام جم آنلاین از شبکه رادیویی ایران، برنامه ایرانشهر در خصوص سبک معماری خانه های شمال و جنوب تهران و تغییرات آن با دکتر مقدم راد عضو هیات مدیره نظام مهندسی و ساختمان استان تهران گفت و گو کرد.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی و ساختمان استان تهران گفت: همان طور که قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران با هم تفاوت دارد. نوع ساخت و ساز هم در شمال و جنوب تهران با هم متفاوت است.
فرهام مقدم راد افزود: ولی این تفاوت ها در ساختمان ها فقط در شکل ظاهر است. تمام ساختمان های استان تهران استاندارد و ایمن ساخته می شوند