الهه بهرام- علي رغم پيش بيني رييس اتحاديه مشاوران املاک، مبني بر بهبود بازار مسکن و روند خروج از رکود مسکن در سايه افزايش حجم معاملات در نيمه دوم سال، آمارهاي بانک مرکزي بيان کننده امري مغاير با اين موضوع است. طبق گزارش بانک مرکزي، بازار مسکن شاهد افزايش قيمت و کاهش حجم معاملات مي باشد. در اين گزارش آمده است : در مهر ماه امسال، به لحاظ حجم معامله، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 6/10 درصد کاهش نشان مي دهد. همچنين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 4 / 44 ميليون ريال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 6/1 و 9/5 درصد افزايش نشان مي دهد.
برآوردي که نادرست از آب در آمد
بر اساس آمار بانک مرکزي که در آن به آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استناد شده، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در مهرماه امسال به 10 هزار و 325 فقره رسيده که در مقايسه با مهرماه سال گذشته 6/10 درصد کاهش يافته است.
ايرج رهبر، عضو هيأت مديره کانون انبوه‌سازان به «هدف واقتصاد »چنين توضيح مي دهد: دليل اصلي اين که ارزيابي رئيس اتحاديه مشاوران املاک درباره افزايش حجم معاملات اين بخش بر خلاف آمار و ارقام بانک مرکزي در آمد اين بود که تا پايان شهريور و قبل از بازگشايي مدارس آمار مراجعات حضوري، تماس‌هاي تلفني و مطالبات در بنگاه هاي مسکن بيشتر از اوقت ديگر است، اما با آمدن مهر ماه و بازگشايي مدارس اين آمار کاهش پيدا مي کند. از اين رو اظهار نظر عقبايي درباره افزايش معاملات، در يک مقطع زماني به دليل افزايش مراجعات مردم به بنگاه ها در تابستان ماه بوده است که در مهر ماه اين روند ادامه پيدا نکرد.
رکود در معاملات مسکن همچنان ادامه دارد
عضو هيات مديره کانون انبوه‌سازان مي گويد: ما نه تنها در مهر ماه بلکه تا اخر امسال افزايش معاملات نخواهيم داشت و هم چنان شاهد رکود در اين بخش هستيم.
وي اضافه مي کند: اگر هم حجم معاملات تا پايان امسال در يک دوره افزايش يابد، يقيناً اين امر مقطعي است و تداوم نخواهد داشت.
به فکر بخش مسکن نيستند
باقي ماندن بخش مسکن در رکود مي تواند به دليل نبود برنامه از جانب دولت و عدم در نظرگرفتن تسهيلات ويژه اي براي اين بخش باشد چرا که تلاش دولت در اين زمينه بي ثمر بوده است.
رهبر، در اين خصوص مي گويد: متأسفانه دولت هيچ برنامه يا طرحي درباره مسکن که به نفع اين بخش باشد ارائه نداده و بخش خصوصي هم تمايلي براي سرمايه گذاري در اين بخش نشان نداده اند.
وي ادامه مي دهد: تا زماني که يک برنامه فورس ماژور خارق العاده اي مبني بر تحريک تقاضا يا تقويت سازندگان و انبوه سازان توسط دولت ارائه نشود، توان متقاضيان همچنان پايين مي ماند و مسکن حرکت جهشي را تجربه نخواهد کرد.
افزايش 6/1 درصدي قيمت مسکن مقطعي است
افزايش قيمت در بخش مسکن زماني ايجاد مي شود که عرضه مسکن با کاهش و تقاضاي خريداران با رشد رو به رو باشد، در اين جاست که تعادل به هم مي خورد و قيمت ها روز به روز بالاتر مي رود.
اما بنا بر گفته رهبر، در حال حاضر نه رونقي در مسکن بوده و نه تقاضا آن قدر زياد شده که بتوان گفت عرضه جواب گوي آن نبوده پس قيمت ها بالا رفته است.
عضو هيأت مديره کانونانبوه‌سازان اظهار مي کند: ما نمي توانيم به افزايش درصدهاي جزيي اتکا کنيم و بر طبق آن افزايش کلي قيمت مسکن را در ماه هاي آتي تخمين بزنيم، از اين رو افزايش ناچيز قيمت 6/1 درصدي مسکن نسبت به ماه قبل رقم مقطعي است و خيلي نمي تواند قابل اتکا باشد.
بالا بودن آمار معاملات در مناطق مرکزي تهران
توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهر ماه امسال طبق گزارش بانک مرکزي حاکي از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 0/16 درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعنامه را به خود اختصاص داده است.
رهبر نيز معتقد است: به طور کلي حجم معاملات در مناطق متوسط و مرکزي بيشتر از مناطق ديگر است زيرا در اين مناطق واحدها به لحاظ متراژي در ابعاد متناسب تري هستند از اين رو متقاضيان بيشتري دارند. وي همچنين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده را در حدود 4 الي 5/4 ميليون تومان مي داند.