افزایش ۱۳ درصدی حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن در مهر سالجاری نسبت به شهریور ،شاخصی برای اعلام بهبود نسبی بازار مسکن است وتداوم آن طی ماه های آینده می‌تواند نوید پیش رونق این بازار باشد.
 نگاهی به آمار فرابورس و رشد حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن در مهر سالجاری نسبت به شهریور ماه می‌تواند نشانه ای مبنی  بر پیش رونق بازار مسکن باشد. البته در این میان نباید کاهش ارزش اوراق در روزهای پایانی مهر  و تاثیر آن بر افزایش تقاضا برای خرید اوراق را نادیده گرفت. حال سوال این است که آیا رشد ۱۳ درصدی حجم معاملات می تواند نشانه موثری برای رونق بازار مسکن باشد؟ یا کاهش قیمت اوراق باعث شده سودای کسب سود در خرید و فروش این اوراق بیشتر شود؟  آیا با اتکا به آمار مقطعی معاملات در فرابورس می توان آینده بازار مسکن را پیش بینی کرد؟
علی قائدی، کارشناس اقتصاد مسکن یکی از دلایل رشد حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن را ناشی از افزایش تقاضا برای خرید می‌داند و می‌گوید: یکی دیگر از دلایل رشد حجم معاملات،  کاهش قیمت اوراق تسهیلات از ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۸۰ هزار تومان در هفته آخر مهرماه است.
وی ادامه می‌دهد: افزایش قیمت اوراق باعث می‌شود نرخ موثر تسهیلات خرید مسکن رشد کند  و با کاهش قیمت، نرخ موثر کاهش یافته و تقاضا برای خرید تسهیلات اوراق مسکن افزایش می‌یابد.
به گفته این کارشناس بازار مسکن، در هرصورت نمی‌توان تاثیر رشد حجم قراردادهای مسکن را در افزایش خرید اوراق تسهیلات مسکن نایده گرفت.
تداوم رشد حجم معاملات، مهم‌تر از آمار مقطعی
محمدرضا فرهادی پور هم تا حدودی با علی قائدی هم عقیده است؛ به نظر این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن، بهبود حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن نشانه افزایش تعداد معاملات خرید مسکن در مهرماه است و این دو شاخص با یکدیگر رابطه مثبتی دارند.
وی اظهار می‌کند: حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن شاخصی نسبی برای تعیین وضعیت بازار مسکن است و درصورت پایدار بودن رشد معاملات در ماه‌های آینده می‌توان به آینده بازار امیدوار بود، درواقع باید ببینم که حجم معاملات در آبان و آذر ماه افزایش می‌یابد یا کاهش؟
به گفته فرهادی پور، درصورت سیر صعودی قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن، انگیزه کسب سود کاهش می‌یابد و به همراه آن، تعداد معاملات نیز کاهش می‌یابد البته ارزش اوراق در شرایط فعلی معقول است و به نظر می‌رسد افزایش حجم معاملات اوراق مسکن نسبت به شهریور ماه منطقی است.
درواقع اگر چه رشد حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن نشانه مثبتی برای بازار مسکن محسوب می‌شود اما این نشانه در شرایطی موثر و قابل اتکاست که پایدار باشد و رجوع به آمار مقطعی در این زمینه نمی‌تواند برای پیش بینی بازار قابل اتکا باشد.