شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در واکنش به خبر "اخطار مدیرعامل پردیس به پیمانکار وابسته به بانک مسکن برای تحویل واحدهای مسکن مهر"که با انتشار نامه رسمی آن منتشر شده است اعلام کرد که کارفرمای مسکن مهر در شهر پردیس در عدم پیگیری قوانین مرتکب خطا شده است.
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس(سهامی عام) در خصوص خبر منتشر شده در تاریخ 19 مهر ماه با عنوان "اخطار مدیرعامل پردیس به پیمانکار وابسته به بانک مسکن برای تحویل واحدهای مسکن مهر" توضیحاتی را به خبرگزاری ارسال کرده که عینا منتشر می شود.
عطف به نامه شماره 95.1634208.ص.410 مورخ 12 مهرماه 95 و پیرو نشر مصاحبه حضرتعالی در بعضی خبرگزاری‌ها در تاریخ 19 مهرماه 95، ضمن جلب توجه حضرتعالی به موارد ذیل، مستحضر باشید به منظور تنویر افکارعمومی، به خصوص متقاضیان محترم مسکن مهر در فاز 3 شهر جدید پردیس، موصوف به پروژه 6095 واحدی، تصویر نامه حاضر به خبرگزاری‌های مذکور ارسال می‌گردد:
1ـ در سطر اول نامه که اشاره نموده‌اید «پیرو تحویل و افتتاح مسکن مهر فاز 3 در سنوات گذشته»، دو نکته حائز توجه است، اول اینکه، اگر تحویل واحدها قبلاً صورت پذیرفته طرح مجدد تحویل واحد چه معنایی دارد!؟ ثانیاً، افتتاح معمولاً زمانی صورت می‌گیرد که پروژه قابل بهره‌برداری باشد و اگر در افتتاح پروژه تکراری صورت گرفته باشد، مسئولیت آن برعهده آن شرکت می‌باشد و جای تعجب است که در مقام متولی اعتراض قرار گرفته‌اید!
2ـ در مصاحبه خود اعلام فرمودید، «علی‌رغم اینکه متقاضیان کلیه تعهدات خود را در خصوص واریز وجوه انجام داده‌اند اما سازنده از تکمیل و تحویل پروژه خودداری می‌نماید» که جا دارد از صداقت حضرتعالی در این خصوص تشکر نمود. چون این شرکت بارها متقاضی پرداخت وجوه دریافتی از متقاضیان بابت مطالبات خود گردیده است، ولی متأسفانه براساس مستندات موجود مشخص است وجوه دریافتی به فازهای دیگری انتقال و مطالبات چند ساله این شرکت بلاتکلیف مانده است.
3ـ در نامه مذکور عنوان اخطار را مطرح نمودید که این عنوان معمولاً شایسته فرد یا افراد یا مجموعه‌ای می‌باشد که مرتکب خطا گردیده است. نه شرکتی که علاوه بر انجام کلیه تعهدات، بارها توسط مدیران ارشد وزارت متبوع به دلیل کیفیت و پایبندی به انجام تعهدات مورد ستایش و قدردانی قرار گرفته است.
ضمناً تأکید می‌گردد:
الف) آیا شرکتی که با تمام توان و علی‌رغم کم‌لطفی کارفرمای محترم در انجام تعهدات قانونی خود توانسته است تاکنون بیش از 5 هزار واحد مسکونی را تحویل متقاضیان محترم نماید مرتکب خطا شده است یا تأخیر در پرداخت مطالبات شرکت که به اذعان خودتان از متقاضی دریافت نموده‌اید.
ب) آیا شرکتی که در جهت رعایت حال متقاضیان کلیه تعهدات خود در بخش‌های زیربنایی، آماده‌سازی، خرید انشعابات و تکالیف قانونی را در ابتدای پروژه انجام داده است، مرتکب خطا گردیده است، یا عدم پیگیری کارفرما محترم در اجرای قوانین و مقررات مربوط به مسکن مهر از دستگاه‌های ذیربط به منظور دفاع از حقوق حقه سازنده و متقاضیان خطا محسوب می‌گردد.
4ـ مکاتبات متعدد این شرکت در انجام تکالیف آن کارفرمای محترم جهت تسریع در کارسازی مطالبات و تحویل واحدها به جهت انتظارات متقاضیان از شرکتی که بیش از دو دهه دارای افتخارات فراوان در بخش تولید می‌باشد، خود حکایتی است که این مرقومه گنجایش آن را ندارد.
لذا شایسته است با توجه به شعار محوری امسال در خصوص اقدام و عمل آن کارفرمای محترم با انجام تعهدات خود نسبت به خاتمه انتظار چند ساله متقاضیان محترم اقدام نموده و از ضرر و زیان ناشی از طولانی نمودن پروژه که متأسفانه به این شرکت تحمیل گردیده است، جلوگیری نمایید.