رییس اداره راه وشهرسازی ایذه گفت:‌ تمام 732 واحد پروژه مسکن مهر این شهرستان تکمیل شد و حدود 640 واحد آن نیز به متقاضیان تحویل داده شده است.
حمدالله قاسمی اظهار کرد: در سایت 444 واحدی تمام زیر ساخت‌ها و انشعابات آب، برق و گاز تکمیل و بیشتر واحدها نیز به متقاضیان تحویل داده شده است.
وی افزود:‌ در این سایت مسکن مهر، امکانات روبنایی مانند مدرسه، مسجد و واحدهای تجاری وجود دارد و مشکلی در این خصوص نیست.
قاسمی تصریح کرد:‌ در سایت 208 واحدی مسکن مهر ایذه به دلیل کامل نشدن آسفالت و محوطه‌سازی آن‌ها، برخی از واحدها هنوز تحویل متقاضیان نشده و مردم در آن‌ها ساکن نشده‌اند.
وی گفت:‌ در این سایت فقط واحدهای تجاری وجود دارد و سایر امکانات روبنایی مانند مدرسه و مسجد به دلیل کمبود اعتبارات ارگان‌های مسئول، هنوز ساخته نشده‌اند.
قاسمی با بیان این‌که ‌واحدهای مسکن مهر ساخته‌شده در شهرستان 115 متری هستند، بیان کرد: امیدواریم با تکمیل محوطه‌سازی و آسفالت سایت 208 واحدی، متقاضیان در آن‌ها مستقر شوند. همچنین سایر واحدهایی که در سایت 444 واحدی نیز خالی هستند، متقاضیان در آن‌ها ساکن شوند.