مدیرعلمی طرح جامع مسکن بااشاره به اجرای سه برنامه ازنظام تأمین مالی این طرح، گفت: ابلاغ صندوق منطقه‌ای مسکن، ارائه تسهیلات به بافت فرسوده و وام خانه اولی ها برنامه هایی که اجرا شده است.
 به گزارش خبرنگار مهر، خرداد ماه سال گذشته پیش نویس طرح جامع مسکن منتشر شد و پس از آن، این طرح به مدت یکماه برای ارائه نظرات در اختیار کارشناسان حوزه مسکن قرار گرفت؛ پس از ارایه و اعمال نظرات قرار شد که این طرح اجرایی شود، ازآن زمان تاکنون گزارشی از عملیاتی شدن برنامه‌های مختلف این طرح منتشر نشده است.
در همین ارتباط ، فردین یزدانی درباره برنامه های عملیاتی شده این طرح به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته طرح جامع مسکن برای اجرایی شدن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و بررسی‌ها نشان می دهد که برنامه‌هایی از این طرح که مربوط به نظام تامین مالی بود عملیاتی شده است.
وی ادامه داد: اجرای صندوق‌های پس انداز منطقه ای یکی از برنامه‌های مربوط به طرح جامع است که حدود دو هفته از ابلاغ آن می‌گذرد.
به گفته یزدانی، راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم (وام خانه اولی ها) از دیگربرنامه های اجراشده طرح جامع مسکن است که ثبت نام آن از خرداد سال گذشته آغاز شده و در سالجاری هم پرداخت شده است.
مدیر علمی طرح جامع مسکن اظهار داشت: ارائه تسهیلات به بافت فرسوده هم از دیگر برنامه‌های طرح جامع مسکن است که بیش از یکسال از اجرای آن می گذرد و براساس آن سالانه حدود ۳۰۰ هزار وام برای نوسازی  بافت‌های فرسوده ارائه می‌شود البته ناگفته نماند که آماری از حجم اجرای این برنامه منتشر نشده است.
گفتنی است تمام هدف برنامه طرح جامع مسکن این است که شاخص دسترسی به مسکن را کاهش دهد بطوری که بتواند تا افق ۱۴۰۵، مدت انتظار برای خانه دار شدن را از  ۱۲ سال به ۸ سال کاهش دهد؛ این شاخص، مدت زمان انتظار یک خانوار متوسط در کشور را برای صاحبخانه شدن نشان می‌دهد.