با وجود اینکه نبض بازار خرید و فروش آپارتمان مسکونی در چند ماه اخیر تندتر می‌زند، اما بازار املاک کلنگی و زمین هنوز همپای بازار آپارتمان رونق ندارد. اگرچه انتظار این است که سازندگان مسکن با مشاهده بهبود اوضاع بازار مسکن نسبت به سال گذشته حضور پررنگ‌تری در بازار داشته باشند، اما مشاوران املاک مدعی هستند که این بازار هنوز رونق نگرفته است. افزایش هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری در سال جاری، یکی از مهم‌ترین عواملی است که به اذعان واسطه‌های ملکی موجب کم رغبتی سازندگان به بازار شده است. این موضوع طبعا بیش از هر چیز در بازار خرید و فروش آپارتمان و کلنگی خود را نشان می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد ، هر چند افزایش محسوس فایل‌های کلنگی و زمین در بازار ملک نشان از تمایل طرف عرضه برای کلید زدن پروژه‌های ساختمانی جدید دارد؛ اما از آنجا که برخی از مالکان املاک کلنگی بدون پیروی از قواعد مرسوم به سبک دلخواه ملک خود را بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری کرده‌اند، متقاضیان خرید زمین تصمیم گرفته‌اند از عجله در خرید خودداری کنند. البته موقعیت قرارگیری ملک، کیفیت محله و همجواری با آپارتمان‌های نوساز در کنار شاخص‌های دیگری همچون طول بر و میزان اصلاحی زمین بر اساس طرح تفصیلی نیز بر قیمت نهایی موثر است. بررسی ها نشان می‌دهد سهم قابل توجهی از فایل‌های املاک کلنگی و زمین مربوط به مناطق یک، دو و سه است که نسبت به سایر مناطق گران‌تر هستند و این طور به نظر می‌رسد که با وجود انباشت واحدهای مسکونی لوکس فروش نرفته، سازندگان باید بیشتر مراقبت کنند تا در معرض تشخیص اشتباه نیاز بازار قرار نگیرند.