آمار ثبت نام کنندگان اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن از ۲۱ میلیون نفر گذشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رئیس مرکز آمارایران گفت: تا 6 صبح امروز 6 میلیون و 210 هزار خانوار در این طرح ملی مشارکت کرده اند.
به گفته پارسا بیشترین ثبت نام در استانهای استان های سمنان، خراسان جنوبی، بوشهر، هرمزگان، یزد ، سیستان و بلوچستان، کردستان و مازندران بوده است.
طرح سرشماری نفوس و مسکن تا سه شنبه تمدید شده است.
هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سوم مهر، اینترنتی آغاز شد.
مرحله دوم سرشماری نیز با مراجعه حضوری ماموران آمار از 28 مهر تا 25 آبان  اجرا خواهد شد.