همزمان با برگزارى اینترنتى سرشمارى نفوس و مسکن، وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات صبح امروز از مرکز آمار ایران بازدید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، محمود واعظى صبح امروز با حضور در مرکز آمار ایران با برگزارى سرشمارى نفوس و مسکن آشنا شد.
در روزهاى ابتدایی سرشمارى به روش اینترنتى، مشکلاتى در دسترسى به سامانه سرشمارى بروز کرد با این حال با اتخاذ تدابیرى از جمله بکارگیرى سرورهاى وزارت ارتباطات این مشکل مرتفع شد.
بر اساس اعلام قبلى  سرشمارى اینترنتى نفوس و مسکن امروز به پایان مى رسید، اما مرکز آمار ایران اعلام کرد زمان سرشمارى از طریق اینترنت سه روز تمدید شده است.
در این حال، قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن گفت: صبح امروز آمار ثبت نام کنندگان اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن از 17 میلیون و 282 هزار نفر گذشت.
علیرضا زاهدیان افزود: به این ترتیب تا کنون 5 میلیون و 120 هزار خانواده در این طرح ملی مشارکت کرده اند.