باقی ماندن ۷۰۰ هزار واحد نیمه کاره
طبق گزارش های رسمی طرح مسکن مهر در طول سه سال گذشته، ماهانه حدود ۰.۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و طبق برآوردهای موجود حدود ۷۰۰ هزار واحد نیمه کاره باقی مانده است.
به گزارش نوشهر آنلاین ، آمارهای مختلفی در خصوص پیشرفت مسکن مهر توسط کارشناسان، مسئولان و موافقان و مخالفان این طرح طی چند سال اخیر بویژه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و موضع منفی این دولت مطرح می شود.
اما آماری که بتوان با اتکا به طور قطع در خصوص پیشرفت مسکن مهر اظهارنظر کرد را تنها می توان از بانک عامل یعنی بانک مسکن اخذ نمود.
هزینه ساخت مسکن مهر از دو منبع تامین می شود:
الف) «تسهیلات بانکی» که در حال حاضر به ازای هر واحد 300 میلیون ریال بوده و بنابه پیشرفت فیزیکی پروژه ها مرحله به مرحله توسط بانک مسکن با تایید وزارت راه و شهرسازی به سازندگان تحت عنوان "سهم الشرکه بانک" پرداخت می شود.
ب) «آورده متقاضیان» که بنابر پیشرفت پروژه ها و با اعلام وزارت راه و شهرسازی مرحله به مرحله به حساب سازنده واریز می شود.
طبق آخرین آمار رسمی که توسط وزارت راه و شهرسازی در پایان دولت دهم اعلام شد، این وزارتخانه از حدود دو میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر شهری، یک میلیون و 200هزار واحد را به اتمام رسانده و یک میلیون واحد مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی متوسط 70 درصد تحویل دولت یازدهم داده است.
با توجه به اینکه میزان پرداختی «سهم الشرکه» بانک مسکن به پیمانکاران می تواند شاخص خوبی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه عظیم مسکن مهر و همچنین مقایسه عملکرد دولتها باشد، نمودار پرداختی های ماهانه بانک در نمودار صفحه بعد آمده است.