طیب‌نیا: بانک مسکن وجوه تمایز خود با بانک‌های تجاری را تدوین کند
وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از وظایف بانک‌های توسعه‌ای با توجه به رکود مسکن در ایران این است که به سیکل‌های رکودی توجه کند و برای خروج از رکود ابزارهای خاص در اختیار داشته باشد.
شعار سال: وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از وظایف بانک‌های توسعه‌ای با توجه به رکود مسکن در ایران این است که به سیکل‌های رکودی توجه کند و برای خروج از رکود ابزارهای خاص در اختیار داشته باشد.
با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی صورت های مالی سال 1394 بانک مسکن به تصویب اعضای مجمع رسید.
مجمع عمومی بانک مسکن با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون وزارت رفاه، معاون وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سازمان حسابرسی و بانک مرکزی و نمایندگان مجمع در سالن اجتماعات ادارات مرکزی بانک مسکن برگزار شد.
بنابراین گزارش، در این جلسه، پس از ارائه گزارش عملکرد بانک مسکن توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، صورت‌های مالی بانک در سال 1394 بررسی شد و مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.
*آخوندی:نگاه به بانک مسکن از ابتدای تاسیس بانک توسعه‌ای بوده است
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با اشاره به فعالیت و اثرگذاری 80 ساله بانک مسکن در خانه دارکردن مردم اظهار داشت: به اعتقاد من بانک مسکن از ابتدای تاسیس یک بانک توسعه ای بوده است ولایحه، قانون تاسیس و نحوه فعالیت و نظارتش دارای قوانین و ضوابط خاص بوده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از وظایف بانک‌های توسعه‌ای با توجه به رکود مسکن در ایران این است که به سیکل‌های رکودی توجه کند و برای خروج از رکود ابزارهای خاص در اختیار داشته باشد.
وی تصریح کرد: بانک های توسعه ای باید نقش های ویژه ای ایفا کنندو از یک بانک توسعه ای انتظار سود دهی نیست بلکه ملاک موفقیت وعدم موفقیت آن وارزیابی کار آمدی آن به میزان موفقیت در تامین اهداف مورد نظر دولت است.
وی تاکید کرد: بانک مسکن باید سعی کند در آینده تعریف مطلوبتری از ماموریت خود ارایه دهد و براساس اهداف بانک توسعه ای در اساس نامه آن بازنگری شود.
*طیب نیا:بانک مسکن الگوی سیستم بانکی است
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز طی سخنانی با قدردانی از تلاش های مدیران وکارکنان بانک مسکن در رونق بخشیدن به بخش مسکن گفت:بانک مسکن به دلیل نوآوری در بکارگیری ابزارها و نهادسازی در سیستم بانکی الگو و نمونه بوده و امیدواریم همچنان این مسیر را ادامه دهد.
وی افزود: آنچه باعث شد در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بانک مسکن از فهرست واگذاری خارج شده و به عنوان بانک دولتی فعالیت کند؛ نگاه توسعه ای به این بانک بوده است و باید تلاش کرد تا در این جهت حرکت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد:بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه‌ای مفهوم، شیوه کارکرد و وجوه تمایز خود با بانک‌های تجاری را به صورت علمی تدوین کند تا بتواند ماموریت خود را به نحو شایسته ای انجام دهد.
محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک در جلسه مجمع عمومی بانک به تشریح برنامه‌های این بانک پرداخت و عملکرد مثبت و قابل دفاع بانک را ارایه کرد.
با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري فارس، تاریخ انتشار: 17 مهر 1395، کد مطلب: 13950717001001:www.farsnews.com