فرماندار رامشیر بر انجام تبلیغات محیطی در خصوص طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ به روش اینترنتی در این شهرستان تاکید کرد
فرماندار رامشیر بر انجام تبلیغات محیطی در خصوص طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ به روش اینترنتی در این شهرستان تاکید کرد.
سعید فیوضی ضمن تسلیت به مناسبت ماه محرم به برگزاری دومین جلسه هماهنگی ستاد سرشماری شهرستان رامشیر و طرح سرشماری نفوس و مسکن اشاره کرد و افزود: پیشرفت و توسعه هر کشوری مستلزم اقدام و عمل بر اساس برنامه ریزی درست بوده و هر برنامه ریزی نیازمند اطلاعات درست و کامل است.
وی اظهار کرد: مطمئنا بهترین راه برای جمع آوری این اطلاعات طرح سرشماری است.
فرماندار رامشیر در ادامه، بر انجام تبلیغات محیطی در خصوص سرشماری به روش اینترنتی تاکید کرد و گفت: همه دستگاهها موظف هستند تمام همت و تلاش خود را در ترغیب و تشویق مردم جهت ثبت اطلاعات خانوارها در مرحله اول که به صورت اینترنتی از سوم تا ۲۴ مهرماه جاری است، انجام دهند.
فیوضی همچنین به بازدید از نحوه برگزاری کلاس های آموزشی ماموران سرشماری اشاره و بر لزوم انتقال کامل مطالب این کلاسها به سرشماران تاکید کرد.
وی ادامه داد: برای برنامه ریزی و دریافت آمار و اطلاعات درست و کامل از خانوار ها، ماموران آمارگیر نقش مهمی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن۹۵ دارند و انتظار داریم ماموران سرشماری به نکات ارائه شده در این کلاس ها توجه کافی داشته باشند.