از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون افزون بر یک میلیون و 800 هزار واحد مسکن روستایی در کشور نوسازی و مقاوم سازی شده است.
اسماعیل نجار روز دوشنبه در پنجمین کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریتهای بحران 6 استان کشور در مشهد افزود: 45 حادثه در دنیا رخ می دهد که از این میان وقوع 35 حادثه از جمله زلزله، سیل، آتش سوزی و توفان در ایران محتمل است بنابراین دولت برای مقابله با بحرانها کارهای اساسی انجام می دهد.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر 2 موضوع گرد و غبار و فرو نشست زمین نیز به حوادث در ایران اضافه شده است؛ 80 درصد گرد و غبار منشاء خارجی دارد و فرونشست زمین نیز به دلیل برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی رخ می دهد.
رئیس سازمان مدیریت بحران در ادامه گفت: برگزاری همایشهای علمی مدیریت بحران وقوع حوادث در کشور نشانگر گذار از مدیریت سنتی به علمی در زمان وقوع حوادث است.
وی آشنایی با مخاطرات و برنامه ریزی برای آنها را عامل کاهش خسارات ذکر و بیان کرد: باید توانبخشی و فرهنگ سازی در سطح مردم و جامعه همراه با آموزش در سطح مدیران و مردم مورد توجه قرار گیرد.
نجار افزود: نمی توان جلو وقوع حوادث طبیعی را گرفت اما می شود با برنامه ریزی و بهره گیری از دانش، خسارتهای حوادث را کاهش داد.