خبرگزاري آريا-14 هزار خانوار فارسي تاکنون در مرحله نخست طرح سرشماري نفوس و مسکن ثبت نام کرده اند 
به گزارش خبرگزاري آريا،ئيس سازمان برنامه و بودجه استان فارس گفت : از آن جا که به علت اختلال در خدمات ديتا ، امکان ثبت نام در طرح سرشماري سوم و چهارم مهرماه  ، امکان نداشت ، از پنجم مهرماه تا کنون 14 هزار خانوار فارسي در هشتمين سرشماري نفوس ومسکن کشور به صورت الکترونيکي ثبت نام کرده اند .
در مرحله اول اين سرشماري مردم استان فارس تا 25 مهر فرصت دارند با مراجعه به سايتwww.sarshomari95.ir به حدود 54 پرسش جواب دهند .
ساسان تاج گردون افزود: مردم در اين سايت بايد اطلاعات فردي خود وخانواده را اعم از نام ونام خانوادگي ،کدملي ، شماره ملي وکدپستي محل سکونت را حتما داشته باشند تا بتوانند پرسشنامه را تنظيم کنند .
وي افزود : پس از تنظيم پرسشنامه  کد ده رقمي به متقاضي داده مي شود و اين کد به آمار گيراني که از 25 مهر تا 25 آبان به در منازل مراجعه مي کنند ، ارائه مي شود .