زمان دریافت خبر : پنجشنبه 08 مهر 1395 ساعت 10:2
فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 5 در تاریخ 08 مهر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 5
محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
آبشناسان 
نو ساز
5,000,000

آیت اله کاشانی . بلوار آلاله 
نو ساز
4,800,000

آیت اله کاشانی . بلوار اباذر 
نو ساز
6,500,000

آیت اله کاشانی . بهنام 
نو ساز
7,800,000

اندیشه شمالی 
نو ساز
4,800,000

باغ فیض . 22 بهمن 
نو ساز
5,300,000

باغ فیض . طالقانی 
نو ساز
4,600,000

جنت آباد شمالی . 22 متری شقایق 
نو ساز
5,000,000

جنت آباد شمالی . اقاقیا 
نو ساز
5,100,000

جنت آباد شمالی . بلوار بعثت 
نو ساز
5,500,000

جنت آباد شمالی . بهارستان 
نو ساز
4,650,000

جنت آباد شمالی . حصارک 
نو ساز
2,700,000

جنت آباد شمالی . شهرک مبعث 
نو ساز
5,500,000

جنت آباد شمالی . شهید ساسانی 
نو ساز
5,000,000

جنت آباد شمالی . گلزار شرقی 
نو ساز
5,600,000

شهر زیبا . شربیانی غربی 
نو ساز
6,500,000

شهر زیبا . قدس 
نو ساز
5,500,000

شهر زیبا . مرادی 
نو ساز
5,000,000

شهران . فلکه اول 
نو ساز
5,200,000

شهران . کوهسار 
نو ساز
5,500,000

شهران . محدوده پاسگاه 
نو ساز
4,700,000

شهران . وسک 
نو ساز
6,100,000

شهرک امید 
27
6,500,000

پونک . بلوار کمالی 
نو ساز
6,700,000

پونک . بلوار همیلا 
نو ساز
6,600,000

پونک . سردار جنگل 
نو ساز
6,100,000

پونک . میدان پونک 
نو ساز
6,800,000