صدای صنعت-در سال 95 وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران نسبت به سال های 94 و 93 و 92 سیر صعودی داشته است. 
حسام عقبایی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با بیان این خبر گفت: حجم معاملات در شهر تهران در شش ماهه اول سال 95 سیر صعودی و افزایشی داشته و پیش بینی می شود که روند صعودی حجم معاملات تا پایان سال همچنان ادامه داشته باشد. 
وی با تأکید بر رشد غیرتورمی حجم معاملات مسکن در سال جاری گفت: در مرداد ماه 95 در شهر تهران 18699 قرارداد خرید و فروش و 22882 قرارداد رهن و اجاره بسته شده در حالیکه در محدوده زمانی سال گذشته 15946 قرارداد خرید و فروش و 21592 قرارداد رهن و اجاره بسته شده بود.
 این فعال بازار مسکن با اشاره به ثبات قیمت با وجود افزایش حجم معاملات تصریح کرد: معمولاً زمانی که صحبت از رونق می شود اذهان مردم به سمت و سوی گرانی می رود ولی وضعیت بازار مسکن به سمت و سویی نمی رود که ظرفیت افزایش قیمت در آن وجود داشته باشد.
 وی در ادامه افزود: پول های سرگردان یا وجوه سرمایه ای علیرغم کاهش سود بانکی در بازار مسکن لمس نشده، لذا پیش بینی افزایش قیمت تا پایان سال درحوزه مسکن وجود ندارد. عقبایی درباره عوامل رونق فعلی گفت: کاهش سود بانکی و افزایش تسهیلات بانک�� تا حدودی به قدرت خرید مردم در واحدهای کوچک کمک کرده، البته تاثیر آن به اندازه ای نبوده که بتواند بازار مسکن را از رکود خارج کند.
 البته پیش بینی می شود در 6 ماهه دوم حجم معاملات بیشتر شود و گام اول خروج از رکود به دوران پیش از رونق برداشته شود.
 رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور ضمن اشاره به رشد 17 درصدی معاملات خرید و فروش مسکن در تهران طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد: این رشد مختص تهران بوده و میانگین معاملات در سطح کشور کاهش معاملات را نشان می دهد. 
اما امیدواریم با توجه به رونق در تهران این فرآیند به مرور و در یک پروسه 3 تا 8 ماهه به سایر شهرهای بزرگ و کوچک نیز تسری پیدا کند. 
عقبایی به سه رویکرد کلی در ایجاد رونق و خروج غیرتورمی بازار مسکن از رکود اشاره کرد و گفت: رونق مسکن در گروی سه اتفاق کلیدی و اثر گذار در بازار تسهیلات مسکن است.
 کلید اول افزایش مبلغ تسهیلات بانکی، کلید دوم افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات و کلید سوم کاهش مبلغ اقساط است. 
وی ادامه داد: هم اکنون بازپرداخت تسهیلات 12 ساله است در حالیکه در کشورهایی که با رکود و تورم کنترل شده مواجه هستند بازپرداخت تسهیلات بانکی به 5 دهه نیز می رسد.
 عقبایی تصریح کرد: همچنین سود تسهیلات بانکی در حوزه مسکن باید با سایر تسهیلات مانند کالا یا اتومبیل بسیار متفاوت باشد، بنابراین لازم است رویکرد سیاست های پولی و بانکی در این حوزه مورد بازنگری قرار بگیرد. 
رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور در ادامه به ضرورت کاهش بروکراسی حاکم در تسهیلات بانکی نیز اشاره کرد و گفت: درحوزه ارائه تسهیلات بانکی هم تا آنجا که امکان دارد باید بروکراسی تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند که مردم راحت تر و با هزینه کمتر بتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند.
 این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: در هیچ جای دنیا برای تهیه یک وام 50 میلیونی معادل 20 درصد وام بابت خرید اوراق تسهیلات دریافت نمی شود. 
یعنی یک پنجم از تسهیلاتی که فرد دریافت می کند هزینه دریافت همان تسهیلاتی می شود که می خواهد دریافت کند که با احتساب سود خود وام هزینه این تسهیلات گاه تا بالای 50 درصد می رسد.
 عقبایی خروج از این وضع را مستلزم بازنگری های کلان در بدنه اقتصاد خواند و به "سنا" گفت: دولت باید در سیاست هایش مشخص کند که اگر در بازار مسکن به دنبال رونق غیرتورمی است این موضوعات را حل و فصل کند و شورای پول و اعتبار بانک مرکزی بازنگری کلان در این حوزه داشته باشد.