نادر قاسمی با بیان این مطلب گفت:دراین خصوص تا کنون، 468 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صورت نقدی پرداخت کرده است و مابقی با توجه به پیشرفت فیزیکی کار به تدریج در حال پرداخت می باشد.
وی با اشاره به فروش اقساطی یک میلیون و 669 هزار واحد مسکن مهر به ارزش 000ر363 میلیارد ریال تاکنون گفت: برای سال 95 پیش بینی شده است که 200 هزار واحد فروش اقساطی شود.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن افزود:از تعداد 731هزار واحد از پروژه های باقیمانده مسکن مهر، بالغ بر 400 هزار واحد از پروژه های احداثی به دلایلی منجمله نبود امکانات زیربنایی و روبنایی، عدم وجود متقاضی، پروژه های رها شده و تعطیلی کارگاه و ...بلا تکلیف مانده است .
قاسمی با اشاره به این مطلب که تعداد 81,000 واحد از پروژه های مسکن مهر تکمیل شده و آماده واگذاری به متقاضیان می باشد ولی به علت نداشتن تأسیسات زیربنایی و روبنایی (فاقد انشعابات آب و برق و گاز و ...) بلاتکلیف مانده و فروش اقساطی نشده اند ؛ افزود: در کل حدوداً 230 هزار واحد مسکونی فاقد انشعابات می باشند که در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.