براساس طرح جامع مسكن، الگوي مصرف مسكن در تهران و شهرهاي بزرگ 75 و در ساير شهرها 100مترمربع است، ضمن اينكه واحدهاي متوسط متراژ (75 متر تا 100 مترمربع) هم طرفداران خاص خود را دارند. البته نگاهي به تازه‌ترين آمار منتشر شده بانك مركزي از تحولات بازار مسكن در مردادماه نشان مي‌دهد كه حجم معاملات واحدهاي مسكوني متوسط مانند كوچك متراژها نيمي از معاملات را به خود اختصاص نمي‌دهد و اين متراژها به رقمي كمتر از 35‌درصد اكتفا مي‌كنند. در واقع واحدهاي مسكوني بين 90 تا 100 متر، 8.6‌ درصد از قراردادها، واحدهاي 80 تا 90 متر 11.4‌درصد از معاملات و آپارتمان‌هاي 70 تا 80 متر هم 15.2درصد از معاملات خريد و فروش را در بر مي‌گيرند
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، براي تحليل بازار واحدهاي 75 تا 100متري از داده‌هاي ايران فايل در 5 منطقه از تهران (شمال، غرب، مركز، شرق و جنوب) استفاده شده است. نتايج تحقيق ميداني نشان مي‌دهد كه قيمت واحدهاي مسكوني شمال تهران در صدر قرار دارد و متوسط متراژهاي غرب و مركز از لحاظ ارزش نزديك به هم قراردارند، شرق و جنوب تهران نيز در رتبه‌هاي بعدي قرارمي گيرند.
شمال
اگر به دنبال خريد واحد مسكوني متوسط در شمال تهران يعني در مناطق 1 و 3 شهرداري هستيد، بايد هزينه‌يي بالاي 500 ميليون تومان داشته باشيد به عنوان نمونه در منطقه نياوران يك واحد مسكوني با سن بناي 2 سال و 97متراژ متر مربع، ‌با قيمت هر مترمربع 12 ميليون تومان، يك ميليارد و 164 ميليون تومان به فروش مي‌رسد. يك واحد مسكوني 75 متري در منطقه فرمانيه شرقي كه 10 سال از ساخت آن مي‌گذرد و هرمترمربع آن 11 ميليون و 500 هزار تومان ارزش‌گذاري شده است، با قيمت كل 862 ميليون تومان فروخته مي‌شود.
در منطقه اختياريه تهران نيز يك آپارتمان 83 متري با عمربناي 12 سال و ارزش هرمترمربع 6 ميليون تومان با قيمت كل 500ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است. يك واحد مسكوني نوساز در خيابان جردن تهران با قيمت هر مترمربع 10ميليون و 300 هزار تومان، 844 ميليون تومان به فروش مي‌رسد. غرب
شرايط در مناطق غربي تهران از لحاظ قيمتي نسبت به شمال تهران مناسب‌تر است و دراين مناطق مي‌توان با مبلغي در حدود 250 تا 300 ميليون تومان نيز يك واحد مسكوني متوسط متراژ در جنوب غربي خريداري كرد، اما در مناطق شمال‌غربي قيمت‌ها بالاتر است مثلا يك واحد مسكوني 100 متري نوساز درگيشا با قيمت هر مترمربع 6 ميليون و 800 هزار تومان، 680 ميليون تومان به فروش مي‌رود.
در خيابان طرشت يك آپارتمان تازه‌ساز 100 متري با قيمت هرمترمربع 4 ميليون تومان، 400 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.
يك آپارتمان 90 متري در خيابان آيت‌الله كاشاني با قيمت هر مترمربع 5 ميليون تومان، 450 ميليون تومان فروخته مي‌شود. البته اگر قصد خريد خانه‌يي در خيابان هاشمي را داريد بايد براي يك واحد آپارتمان 85 متري نوساز با قيمت هر مترمربع 2 ميليون و 850 هزار تومان، 242 ميليون تومان هزينه كنيد.
مركز
قيمت واحدهاي آپارتماني در مناطق مركزي تهران به مناطق غربي نزديك اما كمتر است و براي خريد يك واحد مسكوني متوسط متراژ در اين مناطق حداقل بايد 200 ميليون تومان هزينه كنيد، براي نمونه در بلوار كشاورز يك واحد آپارتماني 82 متري نوساز با قيمت هرمترمربع 6 ميليون تومان، 492 ميليون تومان به فروش مي‌رسد.
در خيابان وليعصر يك آپارتمان 92 متري كه 30 سال از زمان ساختش مي‌گذرد با ارزش هرمترمربع 5 ميليون و 500 هزار تومان، با قيمت كل 506 ميليون تومان براي فروش آگهي شده است.
يك واحد مسكوني 86 متري با سن بناي 22 سال در بهارشمالي با قيمت هر مترمربع 4 ميليون و 300 هزار تومان، 369 ميليون تومان فروخته مي‌شود و در ميدان فردوسي يك واحد مسكوني 78 متري كه هرمترمربع آن 2 ميليون و 900 هزار تومان است با ارزش 226 ميليون تومان ارزش‌گذاري شده است.شرق
ارزش واحدهاي مسكوني متوسط متراژ در مناطق شرقي كمتر از مناطق شمالي، غربي و مركزي است اما از مناطق جنوبي گران‌تر است، در اين مناطق نيز خريد يك واحد مسكوني متوسط متراژ 200 ميليون تومان هزينه دربردارد. به عنوان نمونه براي خريد يك دستگاه آپارتمان 85متري نوساز در منطقه شمس‌آباد با قيمت هرمترمربع 5 ميليون و 500 هزار تومان، بايد 467 ميليون تومان هزينه كنيد. همچنين يك واحد مسكوني 78 متري با عمر بناي 14سال در منطقه دلاوران شمالي و ارزش هرمترمربع 3 ميليون و 500 هزار تومان، 280 ميليون تومان به فروش مي‌رسد. در منطقه امام حسين قيمت هرمترمربع حدود 2.5 تا 3 ميليون تومان است و ارزش يك ملك 94 متري با سن بناي 4 سال، 244 ميليون تومان مي‌شود.
در منطقه نيروهوايي تهران نيز يك واحد مسكوني 78 متري كه 14 سال ازساخت آن مي‌گذرد با قيمت هرمترمربع 4 ميليون تومان، 312 ميليون تومان به فروش مي‌رود.
جنوب
در مناطق جنوبي تهران مي‌توانيد واحد‌هاي مسكوني متوسط متراژ ارزان‌قيمتي را پيدا كنيد و با 180ميليون تومان خانه‌دار شويد، در منطقه جواديه يك آپارتمان 90 متري نوساز با قيمت هرمترمربع 2 ميليون تومان، 180 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.يك آپارتمان متوسط متراژ نوساز درخاوران با متراژ 75 متر و قيمت هرمترمربع 2 ميليون و 500 هزار تومان، 187 ميليون تومان به فروش مي‌رود. يك واحد مسكوني 83 متري در خيابان شادآباد با قيمت هر مترمربع 2 ميليون و 350 هزارتومان، 195 ميليون تومان فروخته مي‌شود. اگر خواهان خريد يك واحد مسكوني 2 سال ساخت با متراژ 84 در منطقه خاني‌آباد هستيد بايد براي هرمترمربع 3 ميليون و 400 هزارتومان هزينه كنيد كه قيمت كل واحد حدود 285 ميليون تومان مي‌شود. در منطقه يافت‌آباد براي خريد يك واحد مسكوني 92 متري بايد 184 ميليون تومان پرداخت كنيد.
بازار فروش زمين در شهرستان‌ها
براي تحليل بهتر قيمت واحدهاي مسكوني متوسط متراژ، آپارتمان‌هاي 75 تا 100 متري شهرهاي اصفهان و مشهد را هم مورد بررسي قرارمي دهيم براساس تحقيق ميداني «تعادل» قيمت واحدهاي آپارتماني متوسط در دوشهر مورد نظر نسبت به تهران كمتراست اگرچه در مناطقي از اصفهان شاهد قيمت بالاي مسكن هستيم و در كل ارزش ملك در اصفهان بيشتر از مشهد است.