پايگاه خبري توحيد نيوز گزارش می دهد:
چندي پيش رئيس‌جمهور و مديرعامل بانك مسكن تك‌رقمي شدن سود تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم براي خانه اولي‌ها را اقدامي بسيار بزرگ عنوان كردند كه حال با انتشار نامه اداره كل اعتبارات بانك مركزي مشخص مي‌شود كه تك رقمي شدن تسهيلات صندوق پس‌انداز يكم از محل منابع مسكن مهر تأمين شده است....
روزنامه جوان نوشته است:‌ سود تسهيلات مسكن خانه اولي‌ها از محل منابع مسكن مهر تك رقمي شد !
براساس مجوز بانك مركزي منابع حاصل از بازپرداخت اقساط واحدهاي مسكن مهر در طرح صندوق پس‌انداز يكم مسكن به كار گرفته‌شده است، بدين ترتيب که تك رقمي شدن سود تسهيلات مسكن خانه اولي‌ها كه چندي پيش رئيس‌جمهور و مديرعامل بانك مسكن اين اتفاق را بسيار بزرگ عنوان داشتند، از منابع مسكن مهر تأمين شده است.
به گزارش «جوان»، اداره كل اعتبارات بانك مركزي اعلام كرد: قراردادهاي منعقده في مابين بانك مسكن و بانك مركزي بابت طرح مسكن مهر از سه سال به ۱۰ سال تمديد شد، به‌طوري كه منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات مسكن مهر براي اتمام طرح‌هاي نيمه تمام فعلي اين طرح و متعاقباً صندوق پس‌انداز مسكن يكم تخصيص يافت...
در حالي بانك مسكن از محل مجوز اعطايي بانك مركزي براي استمهال خط اعتباري مسكن مهر تا چندي پيش به ۱۰ هزار ميليارد تومان دست يافته و از محل مجوز مجلس پيش نيز بخشي از زمين‌هاي شهر جديد پرديس را با هدف تقويت تأمين مالي مسكن مهر به فروش رساند كه تحويل بسياري از پروژه‌هاي مسكن مهر هم‌اكنون معطل خدمات زير ساختي مانند آب، برق، گاز، راه و نيازهايي از اين قبيل است.
در اين بين نكته جالب آن است كه چندي پيش رئيس‌جمهور و مديرعامل بانك مسكن تك‌رقمي شدن سود تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم براي خانه اولي‌ها را اقدامي بسيار بزرگ عنوان كردند كه حال با انتشار نامه اداره كل اعتبارات بانك مركزي مشخص مي‌شود كه تك رقمي شدن تسهيلات صندوق پس‌انداز يكم از محل منابع مسكن مهر تأمين شده است....
در حالي كه دولت يازدهم خط اعتباري ۴۵هزار ميلياردي را تورم‌زا مي‌دانست كه خود حالا مجوز استمهال به بانك مسكن را اعطا كرده تا علاوه بر تزريق منابع جهت اتمام مسكن مهر، در طرح صندوق پس‌انداز يكم مسكن نيز تسهيلاتي ايجاد شود.
همانطور كه عنوان شد مديركل اعتبارات بانك مركزي اعتراف كرده كه خط اعتباري مسكن مهر براي ۱۰ سال استمهال شده است، اين در حالي است كه توقف پروژه مسكن مهر نشان مي‌دهد كه بانك مسكن منابع ۱۰هزار ميليارد توماني را كه از محل بازپرداخت مسكن مهر كسب كرده است براساس اصل انصاف در پروژه‌هاي مسكن مهر تزريق نمي‌كند تا طرح به اتمام برسد و مشكل متقاضيان نير حل شود.
گفتني است كه منابع چند هزار ميلياردي هم كه بنا به مجوز مجلس و با هدف پيشبرد مسكن مهر از زمين‌هاي شهرهاي جديد فروخته شد، بانك مسكن در طرح مسكن مهر به كار نبرد و صرف افزايش سرمايه خود كرد.
اگر فرض كنيم كه في الحال از محل باز پرداخت اقساط تسهيلات مسكن مهر بانك مسكن به منابعي بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد تومان دست پيدا كرده است، استمهال ۱۰ ساله اين حجم از منابع سود قابل ملاحظه‌اي را براي بانك مسكن به همراه دارد كه با احتساب سود سالانه ۲۰ درصد، بانك مسكن در اين ۱۰ سال معادل ۱۰۰درصد سود مي‌كند، از اين رو انتظار مي‌رود بانك مسكن به جاي آنكه گزارش عملكرد تأمين مالي مسكن مهر را به صورت مصاحبه مطرح كند، در يك گزارش رسمي عملكرد خود در حوزه تأمين مالي مسكن مهر و همچنين پرداخت وام در صندوق پس‌انداز يكم را به‌طور ماهانه در درگاه اينترنتي بانك مسكن قرار دهد.
متأسفانه سيستم گزارش دهي بانك‌هاي دولتي چون بانك مسكن بسيار ضعيف است و عمده گزارش‌ها از طريق نشست خبري مديرعامل يا گفت‌وگوي مديران بانك مسكن با برخي از رسانه‌هاي گزينش شده انجام مي‌پذيرد كه اين روند غلط، بي‌شك بايد اصلاح شود و اين بانك بايد از طريق گزارش‌گري استاندارد مالي عملكرد خود را به اطلاع عموم مردم برساند.