براساس مصوبه کمیسیون ماده پنج کاربری زمین نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران که در طرح تفصیلی جزو پهنه S222 (اداری، کار و فعالیت) تعیین شده بود به کاربری G111 (فضای سبز عمومی) تبدیل شد. به این معنی که در صورت تایید شورای عالی شهرسازی این زمین به پارک و فضای سبز تبدیل می‌شود. مدیران شهری انتظار دارند با توجه به ابعاد و مقياس اين طرح و اثربخشي آن در حل معضلاتي همچون آلودگي هوا روند بررسي و تصويب آن در شوراي‌عالي شهرسازي به‌سرعت انجام شود. کارشناسان شهرسازی مصوبه اخیر کمیسیون ماده پنج را یک سیگنال روشن به مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تلقی می‌کنند که در قالب آن باید به زودی تمام سازه‌های نمایشگاه بین‌المللی در این محل جمع‌آوری شود و تحت هیچ عنوانی امکان برگزاری نمایشگاه در این محل وجود نداشته باشد. در عین حال کارشناسان شهرسازی معتقدند اگرچه مدیریت شهری می‌توانست از طریق تثبیت کاربری اراضی نمایشگاه بین‌المللی در مراجع بالادستی از هر گونه ساخت وساز احتمالی در این عرصه جلوگیری کند اما با تصمیم اخیر کمیسیون ماده پنج نیز امکان هر گونه ساخت وساز در اراضی نمایشگاه‌های بین‌المللی ممنوع خواهد شد. تیرماه سال 1392 هیات دولت عرصه نمایشگاه‌های بین‌المللی را برای توسعه صداو سیما به این نهاد واگذار کرد. در همان زمان با توجه به اوج‌گیری قیمت زمین و مسکن و جهش قیمت ملک، برآورد شد این زمین با احتساب کاربری تجاری-اداری متر مربعی 40 میلیون تومان ارزش دارد اما در حال حاضر با توجه به کاهش دست کم 40 درصدی قیمت ملک نسبت به سه سال پیش برآورد می‌شود، ارزش زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران با احتساب کاربری تجاری-اداری حدود 15 هزار میلیارد تومان باشد.  کمیسیون ماده 5 در شرایطی طرح تغییر کاربری زمین نمایشگاه‌های بین‌المللی در اتوبان چمران از S222 به G111 را تصویب کرده است که به رغم تاکید رسمی شورای عالی شهرسازی در مورد انتشار عمومی کلیه مصوبات کمیسیون ماده پنج همه شهرها، این مصوبات هنوز در سایت اطلاع‌رسانی کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران درج نشده است.