بلدیه|ناصر امانی با اشاره به حاشیه طرح سوال سازمان بازرسی در خصوص املاک اظهار کرد: تنها بر اساس یک مکاتبه اداری ناقص و سوالی که از مدیران شهرداری توسط یک بازرس سازمان بازرسی کل کشور انجام گرفته بود، شهرداری تهران و مدیران جهادی آن مورد هجمه قرار گرفتند
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران افزود: وقایعی که در دو هفته اخیر بر علیه شهرداری تهران رخ داد در تاریخ بلدیه بی سابقه بوده است اما شهرداری تهران تمام هم و غم خود را برای دفاع از حیثیت خود، مدیران و کارکنانش می گذارد چراکه کار ما قانونی و بر اساس اسناد بالا دستی است به طوری که شورای شهر نیز در این زمینه طی تصویب طرحی شهرداری را ملزم به واگذاری مسکن کرده است.
امانی با بیان اینکه اعداد و ارقامی که در نامه طرح پرسش عنوان شده با واقعیت منطبق نیست، تصریح کرد: این مسئله در حالی است که به گونه ای تبلیغ شده که به طور مثال دو هزار و 200 میلیارد تومان و یک میلیون و 100 هزار متر زمین به 150 نفر از مدیران شهرداری داده شده است و این این از نظر ما یک دروغ بزرگ تلقی می شود که در ذهن هیچ کس نمی گنجد. 
وی ادامه داد: چگونه ممکن است چنین رقمی به مدیران شهرداری داده شده باشد و چه کسی این دروغ بزرگ را باور می کند؟
امانی با بیان اینکه 10 سال است واگذاری زمین و مسکن برای کارکنان شهرداری در حال انجام است،خاطر نشان کرد: کار واگذاری تسهیلات به تعاونی های مسکن شهرداری تهران از سال 85 شروع شده و کماکان ادامه دارد و همه نیز از این موضوع اطلاع داشتند به طوری که بازرسی کل کشور هم از این طرح یک بار بازرسی کرده است.
معاون شهردار گفت: به طور قطع هدف افرادی که در این زمینه اقدام کردند مبارزه با فساد نبوده است بلکه اهدافی پشت پرده وجود داشته که در آینده مشخص خواهد شد.