به گزارش کوگانابه نقل از اقتصادنیوز،‌علی چگنی در رابطه با میزان اثرگذاری تسهیلات مسکن بر این بازار اظهار کرد: به‌طور کلی رویدادهای اقتصادی از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرند. ایجاد رونق در بازار مسکن به عنوان یک رویداد اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست و عوامل مختلفی منجر به ایجاد رونق در بخش مسکن شده است. یکی از این عوامل، ورود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به بازار مسکن است که به سهم خود بر این بازار تاثیرگذار بوده است.

او افزود: در مجموع به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های تسهیلاتی از جمله افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در ایجاد رونق تاثیر بیشتری داشته است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در ادامه بیان کرد: در بسیاری از کشورها تسهیلات خرید مسکن سهم قابل توجهی از قیمت مسکن را پوشش می‌دهند. در ایران به دلیل عدم افزایش سقف تسهیلات خرید متناسب با افزایش قیمت مسکن، این تسهیلات عملاً کارایی خود را در بازار مسکن از دست داده بودند ولی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی منجر به افزایش قدرت خرید خانوار به خصوص در بازار مسکن واحدهای متوسط و ریزمتراژ شده است.

چگنی در رابطه با اثر کاهش سود تسهیلات خانه‌اولی‌ها از 11 به 9.5 درصد در رونق بازار مسکن گفت: در دولت یازدهم صندوق پس‌انداز مسکن یکم مبتنی بر سیستم سپرده‌پذیری راه‌اندازی شد. از ابتدای راه‌اندازی این صندوق، نرخ سود تسهیلات اعطایی آن به‌طور نسبی از سایر تسهیلات کمتر بود که این مساله تا حدودی منجر به کاهش اقساط تسهیلات شده است. در روزهای اخیر نیز با اتخاذ راهکارهایی نرخ سود تسهیلات این صندوق کاهش یافت که این مساله می‌تواند منجر به کاهش اقساط تسهیلات و به تبع آن افزایش دامنه شمول خانوارهای متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن شود.

او در پاسخ به این سوال که خروج بازار مسکن از رکود تا چه حد به کاهش نرخ سود وابسته است؟ گفت: بالا بودن نرخ سود از یک طرف منجر به افزایش هزینه تامین مالی خرید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شده است و از طرف دیگر منجر به افزایش هزینه-‌فرصت مصرف و خرید و افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده است از این‌رو با کاهش نرخ سود هزینه-‌فرصت و تامین پول کاهش می‌یابد و قدرت خرید و همچنین انگیزه خانوارهای متقاضی مسکن و سازندگان برای خرید و ساخت و ساز می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن افزود: سازنده در ازای گرفتن وامی ارزان‌تر می‌تواند هزینه تمام‌شده ساخت را پایین بیاورد، خریدار نیز می‌تواند با دریافت وامی که سود آن کمتر است، هزینه خرید خود را کاهش دهد و همچنین دسترسی و تسهیل شرایط وام بهتر می‌شود. از طرفی این کاهش نرخ سود می‌تواند در ورود سرمایه‌ها به بخش مسکن موثر باشد، زیرا بخشی از سرمایه‌ها جذب فعالیت ساخت و ساز مسکن می‌شود و به این ترتیب می‌تواند در رونق‌بخشی به مسکن موثر واقع شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا رونق نسبی که در شهر تهران مشاهده می‌شود به سایر شهرها نیز سرایت می‌کند؟ گفت: تجربه دوره‌های رونق و رکود گذشته در بازار مسکن نشان می‌دهد بازار مسکن شهر تهران، بازار پیشرو است و عموماً تحولات بازار مسکن در این شهر منجر به ایجاد تغییر و تحول در بازار مسکن سایر شهرها با تاخیر زمانی می‌شود. لذا انتظار می‌رود با ایجاد رونق در بازار مسکن در مقطع فعلی، به مرور بازار مسکن سایر شهرها نیز با رونق مواجه شود.

چگنی در پایان گفت: مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن تورم عمومی است و رشد قیمت مسکن در میان‌مدت و بلندمدت متناسب با تورم عمومی است. با افزایش تورم عمومی از طرفی هزینه‌های ساخت و ساز افزایش می‌یابد و از طرف دیگر میزان نرخ سود انتظاری از طرف سازندگان افزایش پیدا می‌کند. پس با کنترل تورم عمومی، بخش مهمی از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال جاری و حتی سال آینده تعدیل شده است و در صورت ادامه کنترل تورم عمومی، می‌توان امیدوار بود شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن در سال‌های آتی نیز نباشیم.