وزیر راه و شهرسازی گفت: شهرفروشی از دو منظر قابل‌ بررسی است. اداره شهرها به شیوه کنونی که با شهرفروشی و فروش تراکم همراه است دیگر بازاری ندارد.

زیرا عرضه باید با تقاضا همراه باشد، در حالی که در حال‌حاضر آمارهایی که از میزان واحدهای‌ مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها داریم نشان می‌دهد که این شیوه نتوانسته است پاسخگوی مسائل شهروندان باشد.
عباس آخوندی با اشاره به اینکه قیمت مسکن در سه سال گذشته و از ابتدای دولت یازدهم با تورم همراهی نکرد و قیمت ثابتی داشت افزود: در سه سال گذشته افزایش قیمت در مسکن نداشتیم.
وی در ادامه گفت: ادامه روند شهرفروشی برای شهرهای ایران امکان‌پذیر نیست. فارغ از اینکه شهر فروشی و فروش تراکم باعث ایجاد فاصله طبقاتی و رواج فرهنگ عمومی بالای شهر و پایین شهر می‌شود، موجب گرفتاری‌های فراوان دیگری از جمله ناامنی برای شهرها هم هست.