جمشید برزگر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: براساس توافق بانک مسکن، این بانک بازپرداخت اقساط تسهیلات یک میلیارد و 500 میلیون ریالی (150 میلیون تومان) با کارمزد 2.3 درصد را به انبوه سازان تضمین کرده است.
وی اظهار داشت: مدت بازپرداخت اقساط انبوه سازان توسط بانک مسکن پنج سال است اما پیشنهاد ما افزایش این مدت به 10 تا 15 سال است. رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران اظهار داشت: علاوه بر فروش واحدهای مسکونی با تضمین بانک مسکن، تعدادی از واحدهای انبوه سازان در ماه های اخیر به طور مستقیم توسط سازندگان فروش رفته است. برزگر افزود: کانون انبوه سازان با سه بانک دولتی نیز وارد مذاکره شده است تا علاوه بر بانک مسکن، این بانک ها نیز بتوانند نسبت به فروش اقساطی واحدهای انبوه سازان اقدام کنند. وی از راه اندازی بانک اطلاعات واحدهای انبوه سازان در سراسر کشور خبر داد و گفت: برای تسهیل فروش واحدهای مسکونی در تمام استان های کشور تا اوایل شهریورماه امسال بانک اطلاعاتی واحدهای انبوه سازان راه اندازی می شود تا مردم بتوانند به سهولت از وضعیت همه پروژه های سازندگان مطلع شوند.