مرادی با بیان اینکه صندوق پس انداز مسکن یکم از اولویت‌های اصلی بانک مسکن است گفت: تمام تلاش بانک این است که رژیم پس انداز مسکن که یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان یک روش مطمئن تامین مالی در جهت تهیه مسکن است را احیا و تقویت کند.

 مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افتتاح 58 هزار و 110 فقره حساب صندوق یکم طی بازه زمانی 18 خرداد 94 تا هفتم مرداد 95 خبر داد.

محمدحسن مرادی مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن با بیان این مطلب گفت: از زمان کاهش سود تسهیلات از 14 درصد به 13 درصد و متعاقبا به 11درصد میزان مراجعه کنندگان برای افتتاح حساب صندوق پس انداز یکم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

مرادی با بیان اینکه صندوق پس انداز مسکن یکم از اولویت‌های اصلی بانک مسکن است گفت: تمام تلاش بانک این است که رژیم پس انداز مسکن که یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان یک روش مطمئن تامین مالی در جهت تهیه مسکن است را احیا و تقویت کند.

وی با بیان اینکه اجرای رژیم پس انداز یک تجربه موفق در دنیا است افزود: در شرایط اقتصادی حال حاضر ایران پس انداز تنها راه مطمئن برای تامین مالی بخش مسکن است و تجربه قبلی بانک در این زمینه هم گویای این واقعیت است که تعداد قابل توجهی از خانوارها از همین طریق خانه دار شده ا ند.

مرادی با اشاره به تسهیل شرایط برای دریافت تسهیلات خرید مسکن با استفاده از صندوق پس انداز مسکن یکم؛ گفت: با ایجاد صندوق پس انداز مسکن یکم سقف وام مسکن اعطایی از 20 میلیون تومان به 160 میلیون تومان افزایش یافت که توانست بخش بیشتری از هزینه مسکن را نسبت به گذشته پوشش دهد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، یکم تیرماه 95 را نقطه عطف تشدید استقبال مردم برای افتتاح حساب صندوق پس انداز یکم عنوان کرد و گفت: با کاهش 2 درصدی نرخ سود بازپرداخت تسهیلات این صندوق از 13 درصد به 11 درصد توسط بانک مسکن ،روند افتتاح حساب متاثر از این کاهش نرخ سود بازپرداخت قرار گرفت.

وی افزود: افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم نسبت به سال 94 به میزان 112 درصد و نسبت به سه ماهه نخست سال جاری 77 درصد رشد داشته است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، گفت: از 18 خرداد 94 و همزمان با تاسیس صندوق پس انداز یکم تاکنون 58 هزار و 110 فقره حساب صندوق یکم به ارزش 11 هزار و 869 میلیارد ریال نزد بانک مسکن سپرده گذاری شده است.

وی افزود: تا 6 مرداد 5 هزار و 580 نفر برای دریافت تسهیلات خود پس از دوره انتظار یکساله به بانک مراجعه کردند که هزار و 456 فقره منجر به تشکیل پرونده و پرداخت شده است.