با کلیک بر روی هر یک از مناطق نامبرده می توانید باغ های فروشی آن منطقه را تماشا کنید .

فروش باغ و باغچه آماده ساخت ویلا واقع در مناطق

لم آباد ، کردزار ، خوشنام ، زمرد ویلا ( شهرک والفجر ) ، زیبادشت مرکزی ، زیبادشت شمالی ، دهکده ویلایی باران ، کردامیر ، قشلاق ، ارسطو ، وحیدیه ، فردوسیه ، بکه ، ترپاق تپه ، رزکان ، زرنان ، کهنز ، سینک ، خادم آباد ، باغستان ، مهرآذین ، مهرچین ، یبارک ، پدم ، فرارت ، دهمویز ، اسکمان ، باباسلمان ، جوقین ، حصارساتی ، سقرچین ، منجیل آباد ، محمدآباد ، قجرآباد ، فرخ آباد ، اصیل آباد ، بیدگنه ، حصارزیرک ، سعیدآباد ، انجم آباد ، دینارآباد ، ابراهیم آباد ، اسفندآباد ، اسدآباد ، رضی آباد ، ده بهار ، یوسف آباد قوام ، قلعه فرامرزیه ، قبچاق ، ملارد ویلا جنوبی ، صفادشت  ، زرنان پایین و یوسف آباد صیرفی