کد آگهی: 954
تاریخ ثبت: 1398/08/30
تعداد بازدید: 236
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: قولنامه
مساحت: 896
نام مالک: حاتمی
موبایل: 09193617404

زمین 56 * 16 چهاردیواری زمین زراعی دارای قولنامه از سند مادر