کد آگهی: 852
تاریخ ثبت: 1398/08/30
تعداد بازدید: 232
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: قولنامه
مساحت: 7000
نام مالک: میرتهرانی
موبایل: 09127372420

7000 متر زمین چهاردیواری 7 ساعت آب کشاورزی برق و گاز در موقعیت نصب سرایداری کوچک جهت ساخت بنا