کد آگهی: 65
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 278
قیمت: 700,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: بنچاق
مساحت: 10000
نام مالک: حوسی
موبایل: 09127218815

یک هکتار زمین ، آب سهمیه کشاورزی به مدت 9 ساعت در هر دوره سند دار