کد آگهی: 527
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 267
قیمت: 1,500,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 50000
نام مالک: ایمانی
موبایل: 09364474542

5 هکتار مزرعه با مجوز تولید و تغییر کاربری بر جاده آسفالت دارای امکانات آب و برق