کد آگهی: 526
تاریخ ثبت: 1398/08/30
تعداد بازدید: 318
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 12500
نام مالک: افشاری
موبایل: 09126349925

12500 متر زمین چهار دیواری قدیمی دارای امکانات آب ، برق و گاز دارای مجوز و قابلیت وام سند مالکیت تک برگ