کد آگهی: 394
تاریخ ثبت: 1398/06/03
تعداد بازدید: 309
نوع فایل: رهن و اجاره
نوع ملک: گلخانه
نوع کاربری: گلخانه
مساحت: 2000
نام مالک: کریمی
موبایل: 09193032680

2000متر گلخانه با اتاق کارگری آب ، برق ، گاز