کد آگهی: 331
تاریخ ثبت: 1397/05/02
تعداد بازدید: 204
قیمت: 306,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: سوله
نوع کاربری: صنعتی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 255
نام مالک: خانی
موبایل: 09101850520

255 متر کارگاه برق 3 فاز 32 آمپر 2 دانگ از 6 دانگ 180 متر سالن ارتفاع 3/5 متر و آب 12متر کارگری