کد آگهی: 33
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 264
قیمت: 5,500,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 11000
نام مالک: آرام
موبایل: 09193170597

11 هزار متر زمین با کاربری ( کشاورزی - صنعتی ) دارای 8 ساعت سهمیه آب کشاورزی امکانات آب ، برق ، گاز و تلفن دارای سند مالکیت شش دانگ