کد آگهی: 178
تاریخ ثبت: 1398/02/24
تعداد بازدید: 220
نوع فایل: فروش
نوع ملک: سوله
نوع کاربری: صنعتی
نوع سند: اوقافی
مساحت: 1150
زیربنا: 510
نام مالک: ارحمی
موبایل: 09198636375

1150 متر زمین دارای 350 متر سالن به ارتفاع 6 متر تمام سنگ و 160 متر سالن به ارتفاع 5 متر دارای گاز ، برق ، آب تانکر می باشد