کد آگهی: 1035
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 277
قیمت: 860,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 3440
مشاور: هاشم وثیق
موبایل: 09126988298
تلفن ثابت: 02191026554

3440 متر زمین دو طرف دیوار 7 ساعت آب در هفته سند 6 دانگ مجوز دیوار کشی صادر شده