بررسی ها با استناد به آمارهای منتشر شده نشان می دهد این متراژ-۸۸ مترمربع-عمدتا متراژ مورد علاقه خریداران مصرفی شهر تهران محسوب می شود؛ متقاضیان این گروه از واحدها غالبا خانه دومی ها هستند؛ یعنی افرادی که قصد دارند از واحدهای ریزمتراژ و کوچک متراژ تا ۷۰ مترمربعی، واحد مسکونی محل سکونت خود را به سطح میان متراژ های بازار ملک ارتقا دهند. هر چند در میان سایر گروه ها از جمله تقاضای خانه اولی و همچنین تقاضای سرمایه ای وسفته بازی نیز این متراژ مورد استقبال قرار دارد.
با این حال، این مساحت نشان می دهد در بهار امسال عمده تمرکز سرمایه گذاران و سفته بازان نیز بر واحدهای مورد تقاضای متقاضیان مصرفی بازار ملک یا همان واحدهای مسکونی میان متراژ قرار داشته است. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد میانگین عمربنای واحدهای خریداری شده از سوی متقاضیان مسکن شهر تهران در بهار امسال ۱۱ سال بوده است؛ این موضوع نشان می دهد به طور میانگین واحدهای مسکونی میانسال طرفداران بیشتری در میان متقاضیان مسکن داشته اند. آمارها نشان می دهد بهار امسال همچنین میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۱۳ میلیون تومان رسیده است؛این میزان در بهار سال گذشته حدود ۱۱۰ درصد کمتر بوده است؛در زمستان سال ۹۷ نیز قیمت واحدهای مسکونی فروش رفته در بازار مسکن از متوسط قیمت مسکن در بهار امسال،۲۳ درصد کمتر بود.
با این حال، بهار امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته-یک فصل-تعداد معاملات خرید وفروش مسکن ۲۳ درصد و در مقایسه با بهار سال گذشته ۴۵ درصد ریزش کرده است.