به گزارش ایسنا، از مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن مهر شهری یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد آن تحویل متقاضیان شده، ۲۰۰ هزار واحد آماده تحویل و ۲۰۰ هزار واحد باقیمانده هم تا پایان امسال تکمیل می شود. تاکنون در پنج استان، جشن اتمام مسکن مهر شهرهای بالای ۲۵هزار نفر انجام شده و دولت وعده داده تا پایان سال پرونده مسکن مهر در کل کشور، بجز واحدهایی که دارای معارض هستند را ببندد.
بیشترین تعداد واحدهای نیمه کاره مسکن مهر در شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد قرار دارد که طبق گزارش های میدانی، روند ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی این سایت ها سرعت گرفته است. از ده بهمن ماه سال گذشته در پردیس دو قرارداد بزرگ به ارزش 1400میلیارد تومان برای ایجاد خدمات و زیرساخت ها از جمله مترو و راه های دسترسی به امضا رسید.
همچنین گفته می شود از ۸۵ هزار واحد مسکن مهر این شهر تاکنون بیش از ۳۵ هزار مورد افتتاح و سایر واحدها تا پایان سال تکمیل می شود.