به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، 
وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت برای رونق دهی به تولید مسکن برنامه تکمیل 500 هزار واحد مسکن مهر را به سرعت دنبال می کند.
 اسلامی در حاشیه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان نوسازی شهر تهران از آغاز تولید 400 هزار واحد مسکونی هم خبر داد که 100 هزار واحد آن در بافت فرسوده کلان شهرها و 300 هزار واحد آن هم در شهرهای کوچک و جدید خواهد بود.
وزیر راه و شهر سازی سه مشوق دولت برای رونق دهی به بازار مسکن را هم تشریح کرد.