مشاوران املاک معتقدند از آنجا که سهم ساخت و ساز آپارتمان‌های ریزمتراژ با مساحت تا ۶۰ مترمربع در این مناطق به دلیل اینکه سطح وسیع‌تری از بافت فرسوده را دارند، بیشتر است، طبیعی است که این مناطق برای جست‌وجوگران آپارتمان‌های نقلی و ریزمتراژ مناسب‌تر باشد.

عمده آپارتمان‌های عرضه شده در این گروه متراژی در مناطق مذکور سن بنای بیش از ۱۰ سال دارند و تعداد واحدهای نوساز که از سوی سازنده‌ها فایل شده‌اند همچنان مانند رویه ماه‌های اخیر محدود است.

در عین حال در مناطق متوسط تهران به ویژه دو منطقه چهار و پنج می‌توان تعدادی آپارتمان مسکونی نوساز و اغلب کلیدنخورده تا ۶۰ مترمربع در میان فایل‌های موجود پیدا کرد، اما ویژگی آنها عرضه با قیمت‌های بسیار بالاتر از سطح مورد انتظار خریداران و حتی سطح قیمت آخرین معاملات است.

در نتیجه این گزینه‌ها احتمالا مطلوب کسانی که به دلیل محدودیت بودجه به دنبال خرید واحدهای ریزمتراژ هستند، نخواهد بود.

در میان فایل‌های موجود بعضا آپارتمان‌هایی در مناطق متوسط همچون شهران، شهرزیبا و… مشاهده می‌شود که قیمت پیشنهادی آنها بعضا بیش از ۱۵ درصد فراتر از سطح قیمت مورد انتظار در منطقه است.