به نقل از بااقتصاد، انتقال وام مسکن یکی از موضوعاتی است که افرادی که وام مسکن دریافت کرده اند وقصد دارند مسکن دیگری تهیه کنند دربازه آن پرسش های بسیاری دارند. یکی از محورهای این سوال چگونگی انتقال وام آن مسکن به فرد دیگری است که قصد خرید خانه را دارد.

برای این کار باید از روش انتقال مانده بدهی عمل کرد که جزئیات آن بدین شرح است که اگر مبلغ X تومان از وام وی باقی مانده است که Y تومان آن مربوط به سود تسهیلات دریافتی در چند سال آینده است ابتدا سود از آن کسر شود، یعنی  (X-Y)   و پس از آن ۱۰ درصد آن را پرداخت کند.

البته اگر وام از محل اوراق حق تقدم(تسه) و درصورتیکه این انتقال وام بین بستگان باشد نیز باشد نیازی به پرداخت ۱۰ درصد از مانده بدهی نیست. کارمزد این اقدام برای انتقال وام ۱ درصد است.

آنچه در بالا شرح داده شده است مربوط به زمانی است که فرد قصد دارد که مابقی تسهیلات را صاحبخانه جدید بپردازد و در عوض این مبلغ را از کل قیمت مسکن کم کند اما در برخی موقعیت فرد مایل است که از وام مسکن خود همچنان استفاده کند و فرد قصد دارد تمام پول منزل را یکجا دریافت کند بنابرین از روش تعویض وثیقه استفاده می کند.

در این روش فرد می توان سند مسکن جدید و قدیم را به صورت همزمان تعویض کند در این روش نیازی به پرداخت بخشی از مانده بدهی وجود ندارد و برای تمام تسهیلات بدون سپرده و باسپرده قابل استفاده بدون پرداخت بخشی از مانده بدهی قابل قبول است البته به شرطی که وثیقه جدید بتواند باقی مانده مطالبه بانک را پوشش بدهد این تعویض وثیقه یک هفته طول می کشد.

البته اگر این تعویض وثیقه غیر همزمان اتفاق بیفتد فرد تا زمان جایگزینی وثیقه جدید باید مبلغی پول برحسب تسهیلات دریافتی به عنوان ودیعه نزد بانک بسپرد، ضمن اینکه پرداخت اقساط وام مطابق منوال قبلی پابرجاست.

البته اگر سقف وام از محل اوراق نشده باشد پس از تعویض وثیقه نیز می توان بقیه وام را تا سقف مجاز از محل اوراق برای خرید مسکن جدید دریافت کرد.