به گزارش ایران اکونومیست؛ حسام عقبایی اظهار داشت: با توجه به اینکه بازار مسکن بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را در بر می گیرد، نوسانات و تحولات بازار ارز به شدت بر بازار مسکن اثر گذار است.

وی افزود: اگر تا دی ماه ۹۷ بازار ارز روند ثابتی را طی نکند احتمال دارد قیمت مسکن به سوی تورم بی سرانجام و البته بی متقاضی پیش برود، چنانچه بازار ارز با ثباتی نسبی همراه شود احتمال می رود جدول قیمت مسکن تا بهمن امسال با شکست حباب و کاهش ۲۵ درصدی همراه باشد.

حسام عقبایی گفت: هرچند بازار مسکن یک بازار "دیر تاثیرپذیر" است اما با ناپایدار بودن ثبات بازار ارز ممکن است در رکودی ۴ یا ۵ ساله فرو رود و این امر چندان خوشایند نیست.