• 900 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 140 متر ویلا ، دو خوابه یک خواب مستر آلاچیق ، آبنما ، باربیکیو ، استخرشنا مجهز به تصفیه خانه و آبگرم انشعابات آب ، برق و گاز قانونی واگذاری ملک به صورت سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان

   قیمت: 25 میلیارد تومان
  • شهریار ، کردامیر
  • کد ملک: KA114
  • 1100 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 600 متر ویلا دوبلکس ، چهار خوابه مبله و کابینت شده با تمام وسایل انشعابات آب ، برق و گاز مشاع استخرشنا مجهز به تصفیه خانه جکوزی و آبگرم واگذاری ملک به صورت قولنامه و وکالت از سند مادر

   قیمت: 35 میلیارد تومان
  • شهریار ، کردامیر
  • کد ملک: KA125
  • 300 متر باغ با درختان میوه مثمر 150 متر ویلا ، دو خوابه انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی استخرشنا سرپوشیده مجهز به تصفیه خانه و آبگرم 30 متر سرایداری مجزا واگذاری ملک به صورت قولنامه و وکالت از سند مادر

   قیمت: 4.7 میلیارد تومان
  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد ملک: LO587
  • 530 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 150 متر ویلا ، دو خوابه یک خواب مستر انشعابات برق قانونی ، آب و گاز مشاع استخرشنا مجهز به تصفیه خانه و آبگرم واگذاری ملک به صورت سند تک برگ

   قیمت: 14 میلیارد تومان
  • شهریار ، کردامیر
  • کد ملک: KA197
  • 500 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 350 متر ویلا دوبلکس ، سه خوابه انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی استخرشنا سرپوشیده مجهز به تصفیه خانه و آبگرم واگذاری ملک به صورت قولنامه و وکالت از سند مادر

   قیمت: 14 میلیارد تومان
  • ملارد ، خوشنام
  • کد ملک: KH673
  • 500 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 160 متر ویلا ، دو خوابه انشعابات آب ، گاز قانونی و برق مصرفی استخرشنا سرپوشیده مجهز به تصفیه خانه و آبگرم واگذاری ملک به صورت قولنامه و وکالت از سند مادر

   قیمت: 8.7 میلیارد تومان
  • ملارد ، لم آباد
  • کد ملک: LO546
  • 500 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 140 متر ویلا ، دو خوابه انشعابات آب ، برق و گاز مشاع استخرشنا مجهز به تصفیه خانه و آبگرم داخل مجموعه ویلایی با امنیت بالا واگذاری ملک به صورت سند تک برگ

   قیمت: 12.5 میلیارد تومان
  • ملارد ، مهرچین
  • کد ملک: VL2675
  • 1045 متر باغ ویلا خوش نقشه و محوطه سازی شده 145 متر ویلا دو خوابه کابینت شده ، استخرشنا چهارفصل کاشی کاری شده به همراه تصفیه خانه ، انشعابات کنتور آب ، برق و گاز مصرفی ، سند تک برگ شش دانگ با انتقال قطعی به نام خریدار

   قیمت: 20 میلیارد تومان
  • شهریار ، کهنز
  • کد ملک: KO379
  • 600 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 150 متر ویلا ، یک خوابه انشعابات آب ، برق و گاز مصرفی استخرشنا سرپوشیده مجهز به تصفیه خانه واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر

   قیمت: 10 میلیارد تومان
  • ملارد ، خوشنام
  • کد ملک: KH671
  • 350 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 100 متر ویلا ، دو خوابه انشعابات آب ، برق قانونی و مخزن گاز LPG استخرشنا مجهز به تصفیه خانه واگذاری ملک به صورت سند تک برگ

   قیمت: 6.5 میلیارد تومان
  • شهریار ، کردزار
  • کد ملک: KZ250
  • 1450 متر باغ ویلا سرسبز و محوطه سازی شده به همراه 700متر ویلا دوبلکس مدرن به همراه پنج خواب و سه خواب مستر در منطقه ویلایی نشین مهرآذین ملارد استخر شنا چهارفصل کاشی کاری شده ، سند تک برگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی

   قیمت: 50 میلیارد تومان
  • ملارد ، مهرآذین
  • کد ملک: VL2629
  • 500 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 250 متر ویلا دوبلکس ، دو خوابه مبله و کابینت شده انشعابات آب ، برق و گاز قانونی استخرشنا سرپوشیده مجهز به تصفیه خانه و آبگرم واگذاری ملک به صورت سند تک برگ

   قیمت: 15 میلیارد تومان
  • ملارد ، لم آباد
  • کد ملک: LO547
صفحه 7 از 121