کد: 4817 فروخته شد

1500 متر زمین با کاربری گلخانه در یوسف آباد صیرفی شهریار محدوده دیوار مشخص و دو رج کار شده جای استخر تایین شده در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز قانونی سند تک برگ شش دانگ با انتقال قطعی به نام خریدار با قیمت استثنایی و مناسب برای سرمایه گذازی
قیمت: 2,700,000,000 تومان

کد: 2593 فروخته شد

850 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 5 ساله محوطه سازی شده سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 1,100,000,000 تومان

صفحه 1 از 1