15 هزار متر گاوداری گوشت با مجوز و امکانات کامل و فعال

  • ماهدشت ، ماهدشت
  • کد: 735 صنعتی

۸۰۰ متر گاوداری امکانات آب ، برق و گاز پروانه ۵۰ راس گوشتی

  • شهریار ، حصارساتی
  • کد: 1971 دامداری

800 متر گاوداری امکانات آب ، برق و گاز پروانه 50 راس گوشتی
قیمت: 1,000,000,000 تومان

  • شهریار ، حصارساتی
  • کد: 1970 دامداری
صفحه 1 از 1